PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen

Download hier de ANBI gegevens.

lees meer »
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

Voor de ANBI gegevens van onze gemeente zie boven of voor samenvatting klik op lees meer hier rechts onder.

lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie

Voor de ANBI gegevens van onze diaconie zie boven of voor de samenvatting klik op lees meer hier rechts onder.

Conceptbegroting van de diaconie voor 2018
De kerkenraad heeft op 23 november 2017 de conceptbegroting van de diaconie voor 2018 vastgesteld. De samenvatting hiervan is hier weergegeven. Het uitgangspunt is het voortzetten van het diaconale werk op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren. De verhoging van de post “lasten overige eigendommen …” is een gevolg van het feit dat de diaconie een evenredig deel van de onderhouds- en exploitatiekosten van De Kiem voor haar rekening gaat nemen. Dit is in voorgaande jaren niet gebeurd maar de kerkenraad acht dit nu wel nodig. Vanwege het streven naar continuïteit in de werkzaamheden enerzijds en de blijvend lage rente-inkomsten anderzijds pakt begroting negatief uit.  Dit betekent dat ingeteerd zal gaan worden op het vermogen. Voor het komende jaar levert dat geen probleem op, maar de kerkenraad heeft wel besloten het komende jaar de lange termijneffecten van deze situatie onder ogen te zien en zo nodig het beleid aan te passen.

    begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
  Baten      
80 Baten onroerende zaken - - -
81 Rentelasten en dividenden € 11.150,00 € 12.905,00 € 11.731,06
82 Opbrengsten uit stichtingen en fondsen - - -
83 Bijdragen levend geld €  25.00,00 €   2.200,00 €   2.910,00
84                    Door te zenden collecten €   3.085,00 €   3.300,00 €   2.509,00
                      Totaal baten € 16.735,00 € 18.405,00 € 17.150,06
  Lasten      
41 Lasten overige eigendommen en in-
ventarissen
€  1.768,00 €     500,00 €          0,00
42 Afschrijvingen €  1.275,00 €  1.275,00 €   1.275,00
43 Pastoraat - - -
44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. €     725,00 €     750,00 €      818,00
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen €  1.775,00 €  1.550,00 €   1.792,00
46 Salarissen - - -
47 Kosten beheer en administratie €      750,00 €      750,00 €       870,00
48 Rentelasten/bankkosten €        50,00 €        80,00 €         28,00
50 Diaconaal werk plaatselijk €  4.625,00 €  4.650,00 €   4.745,00
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk €  6.950,00 €  7.550,00 €   7.346,00
52 Diaconaal werk wereldwijd €  2.535,00 €  1.800,00 €   2.875,00
                    Totaal lasten €20.453,00 €18.905,00 € 19.749,00
         
  Saldo baten en lasten €-3.718,00 € -500,00 € -2.598,94
 

 

lees meer »
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.