PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Diaconie .Jaarreking 2018 en begroting 2019 Diaconie .Jaarreking 2018 en begroting 2019
Diaconie Protestantse gemeente Rekening 2018 en begroting 2019      
  Berlicum-Rosmalen        
           
       
           
           
     begroting  begroting rekening  
    2019 2018 2018  
  baten        
           
80 baten onroerende zaken  €                     -  €                     -  €                     -  
81 rentebaten en dividenden  €              7,995  €            11,150  €            8,101  
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -  €                     -  €                     -  
83 bijdragen levend geld  €              2,950  €              2,500  €              3,200  
84 door te zenden collecten  €              2,750  €              3,085  €              2,529  
  totaal baten  €            13,695  €            16,735  €            13,830  
           
  lasten        
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €              1,768  €                     -  
42 afschrijvingen  €              1,057  €              1,275  €              1,275  
43 pastoraat  €                     -  €                     -  €                     -  
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                 750  €                 725  €                 427  
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €              1,278  €              1,775  €            5-  
46 salarissen  €                     -  €                     -  €                     -  
47 kosten beheer en administratie  €              1,000  €                 750  €                 9-  
48 rentelasten/bankkosten  €                   60  €                   50  €                  59  
50 diaconaal werk plaatselijk  €              3,050  €              4,625  €              2,371  
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €              5,850  €              6,950  €              5,148  
52 diaconaal werk wereldwijd  €              2,650  €              2,535  €             2,382  
  totaal lasten  €            15,695  €            20,453  €            11,648  
           
  Saldo baten - lasten  €              2,000-  €              3,718-  €              2,182  
           
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -  
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -  
56 streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -  
57 aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -  
58 overige lasten en baten  €                     -  €                     -  €              170,905-  
  totaal  €                     -  €                     -  €              170,905-  
           
           
  Resultaat  €              2,000-  €              3,718-  €            168,723-  
           
           
           
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019      
    toevoeging aan onttrekking aan (-)    
  Algemene reserve  €                     -  €             168,723-    
  Reserve koersverschillen  €                     -  €                     -    
  Herwaarderingsreserve  €                     -  €                     -    
  Overige reserve  €                     -  €                     -    
  Totaal  €                     -  €              168,723    
           
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €              168,723-      
           
           
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.