PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Begroting van het college van kerkrentmeesters voor 2018 Begroting van het college van kerkrentmeesters voor 2018
De kerkenraad heeft op 23 november 2017 de begroting 2018 van het college van kerkrentmeesters  vastgesteld. De samenvatting van de begroting is hieronder weergegeven. De begroting 2018 laat door het vacant zijn van onze voorganger een positief begrotingssaldo zien. Deze periode zal tevens aangegrepen worden om groot onderhoud te verrichten aan de pastorie. Hierdoor staat op de betreffende post meer begroot. Qua inkomsten hebben we bij de “bijdragen levend geld” dit jaar voor het eerst weer een zelfde bedrag opgenomen voor de inkomsten van de actie kerkbalans. We hopen dat de gevolgen van de economische crises voorbij zijn en dat actie kerkbalans weer een stijgende danwel gelijkblijvende lijn zal laten zien.
 
  Totaal exploitatie             
    Begroting 2018 Begroting 2017 Jaarrekening 2016
  Baten      
80 Baten onroerende zaken €.7.720 €4.740 €8.346
81 Rentebaten en dividend €800 €1.000 -
83 Bijdragen levend geld €92.450 €92.500 €95.525
84 Door te zenden collecten €485 €500 €443
85 Subsidies en bijdragen €6.258 - -
  Totaal baten €107.713 €98.740 €104.314
  Lasten      
40 Gebouwen €47.796 €22.150 €20.652
43 Pastoraat €33.858 €39.269 €55.677
44 Kerkdienst, catechesse €3.100 €3.100 €980
45 Verplichtingen andere organen €5.575 €5.700 €5.672
46 salarissen €3.902 €3.750 €3.361
47 Beheer, administratie €5.285 €5.130 €5.054
48 Rentelasten/bankkosten €2.300 €2.300 €1.981
  Totaal lasten €101.816 €81.399 €93.647
  Saldo Baten en lasten €5.897 €17.341 €10.667
         
53 Toevoeging fondsen en voorzieningen €39.000 €14.000 -€21.752
54 Ontrekkingen fondsen en voorzieningen -€29.500 -€34.500 €23.925
58 Overige lasten en baten €615 -€345 €2.777
  Totaal €10.115 €20.845 €4.950
  Resultaat €16.012 -€3.504 €15.617


In de week van 4 december 2017 is er gelegenheid de volledige begroting in te zien bij Gert-Willem van Weel  van het college van kerkrentmeesters (tel: 06 53483291). Wanneer er na deze week geen bezwaren zijn ingebracht zal deze worden ingezonden naar het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken (RCBB).
 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.