PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Profielschets predikant Profielschets predikant

Inleiding
In de periode september t/m december 2016 heeft de Samen-op-Weggemeente zich gebogen over de vraag, welke aspecten zij van belang vindt om te behouden en wat zij als gemeente anders wil met het oog op het aantrekken van een nieuwe voorganger.
De kerkenraad heeft het als volgt samengevat:

Karakter van de gemeente
De gemeente vindt het belangrijk een inspirerende gemeenschap te zijn, waar ieder zich welkom weet. De gemeente wil een gemeenschap zijn waarin we omzien naar elkaar en waar ruimte is voor ontmoeting en bezinning. Samen zoeken we naar het geheim van de Eeuwige zonder elkaar ergens toe te verplichten.  We zien dit concreet terug in de zondagse vieringen en bij de koffie daarna. Ook bij de diverse groepen, waar deze ook samenkomen. We zijn oecumenisch gezind en open naar de samenleving.
De gemeente kent ruim 400 actieve pastorale eenheden, die verspreid wonen over twee dorpen (met stedelijke inslag) en een ruim buitengebied en die elkaar voornamelijk bij kerkelijke activiteiten ontmoeten.
( zie activiteiten kalender )
 
Accenten in de gemeente
De gemeente kent vele vormen van onderling pastoraat. In crises en bij
moeilijke momenten in het leven is er behoefte aan de aanwezigheid en aan de steun van een dominee.  In de gemeente komen veel groepen (jong en oud) samen. Structureel of incidenteel in het kader van het gekozen jaarthema. Hierbij is de inspiratie en kennis van een predikant van belang. Met het oog op de toekomst vinden we investering in de opbouw van de gemeente van belang, hierbij staan we open voor nieuwe vormen van gemeenteleven.
De gemeente oriënteert zich, vooralsnog op activiteitenniveau, op samenwerking met de buurgemeenten. Op diaconaal gebied werkt de gemeente samen met lokale instanties.
 
Wat verwachten we van een nieuwe voorganger?
We zoeken een parttime predikant / proponent (m/v). De nieuwe predikant is een inspirerende voorganger, die met de gemeente op weg gaat. Die kan balanceren tussen rust en dynamiek. De predikant is in het bijzonder beschikbaar voor pastoraat bij crises en grote levensvragen. De predikant is een initiërende kracht en hij stimuleert een zich ontwikkelende gemeente.  De predikant staat open voor het oecumenische gesprek met Rooms-Katholieke parochies zowel in Berlicum als in Rosmalen.
 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 6 april 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.