PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Bij de hand Bij de hand
In de zondagsbrief “Bij de Hand”, die elke zondag (met uitzondering van de zomervakantie) vóór de eredienst wordt aangereikt, staan allerlei medede­lingen over zaken, die de afgelopen week zijn gepasseerd of die de ko­mende week op stapel staan. Mede hierdoor worden de afkondigingen tot een minimum beperkt. Voorbeelden van mededelingen, die van allerhande aard kunnen zijn: vergadernieuws, jongerenactiviteiten, collecte-bestemmingen en eventuele bijzondere gebeurtenissen binnen de gemeente.

Deze brief is gratis en wordt door de kerkgangers als zeer prettig ervaren.

De kopij kunt u aanleveren bij Frank de Jong, maar het liefst ontvangt de redactie uw kopij per e-mail. Het adres is:
Redactie: Frank de Jong             

Hieronder vindt u de uitgave van de "Bij de hand" van deze week zodat u, ook als u niet bij de kerkdienst aanwezig bent geweest, op de hoogte bent van deze berichten.

Bij de Hand van 6 oktober

 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.