PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
De organisatie De organisatie

De pastorale zorg

Op dit moment kent onze gemeente bijna 700 leden. Het contact en het onderling pastoraat wordt verzorgd door de pastorale ouderlingen, contactpersonen en het wijkteam Berlicum. De Pastorale Raad coördineert deze zorg. Als er sprake is van een crisis of zware en moeilijke omstandigheden, dan kan via de pastorale ouderlingen/de coördinator van het wijkteam ds. Van Helden uit Den Bosch worden ingeschakeld.

 

Zorg dichtbij en ver weg

De diaconie heeft een eigen budget waarmee bepaalde projecten in binnen-en buitenland worden ondersteund. Ook verzorgen de diakenen elk seizoen een aantal bijzondere ontmoetingsbijeenkomsten voor de senioren van de gemeente.


Het beheer

De zorg voor de gebouwen en de financiën is in handen van het college van kerkrentmeesters.

Het beheer van het kerkgebouw, de begraafplaats, de zorg voor de ledenadministratie en de zorg voor het behoud van de parttime predikantsplaats zijn taakgebieden.


De leiding

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Om niet alleen ‘zakelijk’ bezig te zijn krijgt ongeveer de helft van de vergaderingen van de kerkenraad een bezinnend karakter.

Het moderamen, het dagelijkse bestuur, bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt de lopende zaken af.

Voor het beleidsplan klik hier.

Ontmoeting

In de Pastorale Raad is gesproken over de vraag hoe we het (geloofs)gesprek en de onderlinge ontmoeting kunnen stimuleren. Bij veel mensen leven vragen over God en de wereld, over geloofsvoorstellingen van vroeger die al dan niet voldoen, over nieuwe geloofstaal en nieuwe spiritualiteit die soms zo anders is dan wat men ‘van huis uit’ gewend was.

Op deze site vind u allerlei bijeenkomsten die worden aangeboden om dat gesprek en die ontmoeting tot stand te brengen.

Voor het beleidsplan van de pastorale raad klik hier.

Ieder seizoen is er een jaarthema. Zie rond het jaarthema

 

 

 

Contact

Maar evengoed kan er het verlangen zijn naar een persoonlijk gesprek. Soms ontstaat dat vanzelf, in een spontaan moment, maar soms moet daar ook wat voor gebeuren om dat van elkaar te weten. In januari tijdens de actie kerkbalans zal er iemand van de kerk bij u op de stoep staan. Dat is zo’n moment om wellicht aan te geven dat u een gesprek met een ouderling of predikant op prijs stelt.

Maar natuurlijk kunt u ook zelf op elk moment aan de bel trekken. Want het ‘klassieke’ huisbezoek dat ‘automatisch’ een of twee keer per jaar plaats vond is gaandeweg verdwenen. Daarom is het belangrijk dat we van elkaar weten als er behoefte is aan een ontmoeting. Aarzel dan niet en neem contact op! Dit kan bij ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot maar natuurlijk ook met de wijkouderling.

 

Publiciteit

Elke zondag ligt de ‘Bij de hand’ in de kerk. Dat is een zondagsbrief met de functie van een prikbord: de bijzonderheden van de afgelopen en de komende week worden er in vermeld.

Het kerkblad de ‘Antenne’ verschijnt 8 keer per jaar en wordt thuis bezorgd bij wie zich hierop geabonneerd heeft. Door middel van vaste rubrieken in dit blad (o.a. dienstenagenda, vergadernieuws en berichten uit de gemeente) wordt u op de hoogte gesteld van het wel en wee binnen onze gemeente. Ook uw eigen inbreng aan kopij wordt gewaardeerd en is van harte welkom!
De kopij kunt u aanleveren per e-mail bij de redactie.

Wilt u zich abonneren ? Mail dan naar: Antenne. De kosten bedragen € 10,- per jaar (€ 25,- voor een postabonnement).

In september wordt het jaarboekje met alle relevante informatie over onze gemeente bij alle leden thuisbezorgd.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De kerkenraad van onze gemeente heeft zich voorbereid op de invoering van de AVG. Het beschermen van de privacy van u als gemeenteleden achten we van groot belang en eveneens vinden we het belangrijk om met elkaar een levendige kerkelijke gemeente te kunnen zijn.
Via deze link kunt u de eerste versie van onze privacyverklaring downloaden. Het onderwerp AVG en privacy zal de komende tijd vaker op de agenda staan en dit zal betekenen, dat we de komende tijd - waar nodig-  het privacyreglement bijstellen en aanscherpen. Voor onze privacyverklaring hebben we het model van de PKN gebruikt. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich tot de (scriba van de) kerkenraad wenden ().
 

terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.