PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Oecumenische dienst Oecumenische dienst

Op zondag 20 januari 2019 is er om 10 uur een oecumenische dienst samen met de R.K. geloofsgemeenschap van Berlicum/Middelrode in de R.K. kerk te Middelrode. Vanaf 9:30 is er inloop met koffie.
Voorgangers Isabel van Balen en ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot.
Zoals gebruikelijk staat deze dienst in het teken van de gebedsweek voor de eenheid. Het thema is: Recht voor ogen (naar Deuteronomium 16 vers 11-20).

 

lees meer »
 
Nieuwe rekeningnummers college van kerkrentmeesters Nieuwe rekeningnummers college van kerkrentmeesters

De rekeningnummers van het college van kerkrentmeesters zijn tgv wijzigingen bij onze bank gewijzigd.

lees meer »
 
Ter inzage legging Begrotingen 2019 Ter inzage legging Begrotingen 2019

De kerkenraad heeft op 21 november j.l. de conceptbegrotingen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vastgesteld. De samenvattingen van deze begrotingen staan op de website onder de desbetreffende kopjes. Inzage in de complete stukken is desgewenst mogelijk van 10 december t/m 17 december 2018 . Voor de diaconie kan dat bij Abe Renema, Irisstraat 11, 5241XC Rosmalen (tel 06 13675722). Voor het College van Kerkrentmeesters is deze informatie te zien bij Gert-Willem van Weel  van het college van kerkrentmeesters (tel: 06 53483291). Wanneer er na deze week geen bezwaren zijn ingebracht zal deze worden ingezonden naar het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken (RCBB).
 

 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

Nieuwe predikant
In de protestantse Samen-op-Weggemeente Berlicum-Rosmalen staat sedert 2 september weer een nieuwe predikant. Op 2 september is in het protestantse kerkje te Berlicum proponent Dirk-Jan Bierenbroodspot uit Den Bosch bevestigd in het ambt. Hij heeft tevens intrede gedaan in de kerkelijke gemeente. Voor de overweging van ds. Bierenbroodspot in deze dienst kunt u hier klikken.Bierenbroodspot (39) is zowel theoloog als psycholoog. Hij was tijdens zijn studie theologie al in een aantal gemeenten in Brabant werkzaam. Landelijk was hij adviseur bij de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De SoW-gemeente Berlicum-Rosmalen kan het seizoen 2018-2019 samen met de nieuwe dominee tegemoet treden. Het jaarthema voor het komend seizoen is toepasselijk Toekomst Tegemoet.
 

lees meer »
 
Privacyverklaring Privacyverklaring

Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van kracht. Deze geldt ook voor onze kerkelijke gemeente.
In verband hiermee heeft de kerkenraad aan de hand van een model van de PKN een privacyverklaring opgesteld.
Klik hier om de privacyverklaring te downloaden.
 

lees meer »
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.