PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Jeugd van 5 tot 12 jaar Jeugd van 5 tot 12 jaar

Iedere zondag is er nevendienst voor de kinderen van 5-12 jaar (groep 2 t/m groep 8). 
Het accent van de kindernevendienst ligt op de narratieve, rituele en creatieve vormgeving.

Doelstelling van kindernevendienst is:

  • voor 5-12 jarigen (groep 2 t/m 8 )
  • de kinderen raken vertrouwd met de belangrijkste verhalen uit het oude en nieuwe Testament
  • de kinderen raken vertrouwd met en krijgen inzicht in de betekenis van de basiselementen van de zondagse viering
  • de kinderen raken vertrouwd met de kerkelijke feesten en krijgen inzicht in de betekenis van de christelijke feesten en de gang van het kerkelijk jaar
Werkvormen: doorgaans wordt een van de lezingen van het oecumenisch leesrooster gevolgd zoals o.a. Kind op Zondag dat overneemt. Maar ook kan er gekozen worden voor bepaalde projecten voor b.v. de Advent- of de Veertigdagentijd. De kinderen verlaten voor de dienst van het woord de kerkzaal om naar de kindernevendienstruimte te gaan en komen voor het slotlied weer terug.

Er zijn een aantal momenten dat de kinderen een groter deel of een gehele dienst in de kerk meevieren. Dit is het geval bij een doop, avondmaal, dienst voor jong- en oud, de voorbereiding en viering van het paas- en kerstfeest.


Kerk-voor-jou

Enige tijd geleden is er overleg geweest tussen de ouders van Kerk op Schoot en de leiding van de kindernevendienst. Door deze beide groepen wordt nu samengewerkt met het oog op een goede link tussen Kerk op Schoot en wat er daarna, vanaf de leeftijd van 5 à 6 jaar, in de kerk volgt. De gesprekken hebben geresulteerd in "Kerk voor jou". Hierbij wordt gemikt op de kinderen van 5 à 6 tot 9 jaar. De kindernevendienst gaat gewoon door, maar eens in de maand krijgt deze bij "Kerk voor jou" een bijzonder accent. Dan blijven de kinderen langer in de kerk en is er uitgebreider aandacht voor hen. Alle kinderen krijgen dan bovendien een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging. Kom het maar meemaken en meebeleven.


BASISCATECHESE
Iedere 1e zondag van de maand is er voor de jeugd van 9-12 jaar (groep 6 t/m 8) basiscatechese.
In deze levensperiode blijken kinderen enorme hoeveelheden kennis te kunnen verwerken. De basiscatechese sluit aan bij de ‘natuurlijke’ nieuwsgierigheid in deze fase.

Doelstelling:
  • de kinderen worden voorbereid op de kritische fase van verlies van ‘de 1e naïviteit’ op weg naar een volwassen en persoonlijk geloven.
  • de kinderen krijgen kennis van de basisthema’s van het christelijk geloof, de opbouw van de gemeente, de structuur en betekenis van de zondagse viering, de betekenis van ‘navolging van Christus’ en de plaats van de christelijke kerk in (kerk)historisch perspectief (zie de door de kerkorde aangedragen thema’s).

Werkvormen: parallel aan de kindernevendienst  krijgen de kinderen aan de hand van een zorgvuldig uitgekozen methode de ‘leerstof’ op een creatieve en aansprekende manier aangeboden.

terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.