PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Ter inzage legging Jaarrekening 2018 Ter inzage legging Jaarrekening 2018
De kerkenraad heeft op 21 maart 2019 de jaarrekening 2018 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvatting van de jaarrekening is hieronder weergegeven. De jaarrekening laat een positief resultaat van €11.914,- zien over het boekjaar 2018. De resultaten van de actie kerkbalans laat zowel tov de begroting 2018 als de jaarrekening 2017 een licht positief beeld zien. Dat stemt positief irt de landelijk dalende resultaten van de actie kerkbalans. In 2018 heeft zowel aan de kerk als de pastorie groot onderhoud plaats gevonden welke terug te zien zijn in de “lasten kerkelijke gebouwen". Verder was 2018 het jaar waarin we gedeeltelijk nog zonder eigen predikant functioneerden en we gebruik maakten van gast predikanten. Dit komt ook tot uitdrukking in de cijfers van de jaarrekening 2018.
 
De jaarrekening 2018 van het College van kerkrentmeesters staat in hoofdlijnen hieronder vermeld. De gehele jaarrekening ligt ter inzage van 6 mei t/m 13 mei 2019. Voor de inzage in de stukken kunt u contact opnemen met Gert-Willem van Weel (06 53483291).
 
Jaarrekening 2018
  Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten
Onroerende zaken € 7.720 €5.936 €  6.390
Rente en dividend €    800 - €     627
Opbrengsten fondsen - €1.500 €   1.500
Levend geld €92.450 €97.297 €101.715
Door te zenden collecten €     485 €447 €    1.039
Subsidies/bijdragen €  6.258 €3.931 -
Totaal Baten €107.713 €109.111 €111.271
       
Lasten
Kerkelijke gebouwen €47.796 €47.824 € 8.669
Overige eigendommen - - €    704
Pastoraat €33.858 €26.782 €34.629
Kerkdienst, Catechese €  3.100 €  2.357 €  3.924
Verplichtingen andere organen €  5.575 €  6.049 €  5.631
Salarissen €  3.902 €  4.930 €  4.190
Kosten beheer/administratie €  5.285 €  6.006 €  3.773
Rente/bankkosten €  2.300 €    341 €  1.526
Totaal lasten €101.816 €94.289 €63.046
Saldo baten-lasten €5.897 €14.822 €48.225
Toevoegingen fondsen/voorzieningen €29.500- €29.000 €29.000-
Onttrekkingen fondsen/voorzieningen €39.000 €21.789 €  2.049
Overige lasten €    615 €   4.303 €     194
Totaal €10.115 €   2.908- €26.757-
 
Resultaat €16.012 €11.914 €21.468 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.